در این مقاله قصد داریم تا شرایط تمدید طرح صنعتی را بررسی نماییم در ابتدا لازم است به ارائه تعریفی از طرح صنعتی بپردازیم :
طرح صنعتی چیست ؟ ترکیب یا رنگ ها و هر گونه شکل سه بعدی با خطوط ، رنگ یا بدون ان بگونه

ای که ترکیب یا شکل یک فراورده را از نظر تزیینی و زیبا شناختی تغییر داده و باعث جذب مشتری شود طرح صنعتی می گویند .
بعد از ثبت طرح صنعتی یکی از موارد مهمی که پس از گذشت مدتی با آن روبرو خواهید بود تمدید این ثبت طرح صنعتی می باشد.
قانون حمایت از طرح های صنعتی در کشورهای مختلف متفاوت می باشد، در قانون تجارت  ایران طبق ماده 89 با توجه به بند 28 قانون اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهار نامه ثبت ان تعریف شده است.
بنا بر ماده 89 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی، با توجه به بند د ماده 28 قانون، مالك طرح صنعتی می‌تواند با پرداخت هزینه مقرر، درخواست تمدید اعتبار ثبت طرح صنعتی را برای دو دوره پنجساله متوالی دیگر بنماید. درخواست تمدید ثبت، ظرف شش‌ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی در هر دوره، به عمل خواهد آمد .
تبصره ماده 92 آئین نامه: در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یاد شده، امكان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پایان اعتبار ثبت طرح صنعتی، با پرداخت جریمه تأخیر طبق جدول هزینه‌ها وجود دارد، والا ثبت طرح صنعتی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .
تبصره 2 ماده 93 آئین نامه: تمدید ثبت طرح صنعتی نمی‌تواند هیچ تغییری در آخرین شكل ثبت آن به‌وجودآورد. در غیر این صورت، مقررات تغییر طرح صنعتی موضوع ماده 93 این آیین‌نامه قابل اعمال خواهد بود.توجه داشته باشید که  طبق ماده 90 درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی در دو نسخه توسط مالک ثبت یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء و الصاق تصویر نمونه طرح و رسید پرداخت هزینه مربوطه به مرجع ثبت تسلیم می گردد .
در مرحله بعدی مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم ، آن را در دفتر مربوط وارد کرده و بر روی هر یک از نسخ در خواست ، تاریخ دریافت و شماره ان را قید و نسخه دوم ان را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به در خواست کننده تحویل خواهد داد توچه داشته باشید که این مدارک و اطلاعات را حفظ نمایید.
ماده ۹۱ – درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی باید حاوی نکات ذیل باشد :
شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و طرح صنعتی که تمدید آن مورد درخواست است
طبقه یا طبقات کالاهای موضوع طرح صنعتی
اسم و آخرین نشانی کامل مالک طرح صنعتی ثبت شده یا نماینده قانونی وی
در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید . مدارک مثبت هویت متقاضی ، رسید مربوط به پرداهت هزینه تمدید ، حداقل شش نمونه از طرح و مدارک نمایندگی قانونی ، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید ، باید به همراه درخواست تمدید ارائه شود
ماده ۹۲ – تمدید ثبت ، دنباله ثبت اصلی ، در دفتر ثبت طرح به عمل خواهد آمد و پس از انتشار آگهی مربوط ، گواهی نامه تمدید ثبت طبق ( ط – ۴) صادر و تسلیم مالک طرح یا نماینده قانونی وی خواهد شد . گواهی نامه تمدید شامل مندرجات گواهی نامه اصلی ، با انجام تغییرات لازم ، و نیز مدت اعتبار طرح صنعتی و تاریخ انقضای آن خواهد بود .
تبصره ۱- در موقع تمدید ثبت ، مرجع ثبت مکلف است طبقه محصولات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی در دفتر ، ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت طرح صنعتی را براساس آن تصحیح نماید . هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط در روزنامه رسمی به عهده مالک علاکت خواهد بود .
تبصره ۲- تمدید ثبت طرح صنعتی نمی تواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به وجود آورد . در غیر این صورت ، مقررات تغییر طرح صنعتی موضوع ماده ۹۳ این آیین نامه قابل اعمال خواهد بود.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic